Història

Empresa familiar dedicada a la construcció de pous amples des de fa més de 80 anys,  actualment la quarta generació.

L’ any 1988 es va constituir una societat anònima per formar una millor pinya d’ equip.

Amb el pas dels anys s’ ha anat passant del pic i la pala , mall , tascons, corrioles i bombes de pistó, tal com varen començar els nostres avis, a les més modernes tècniques per a la construcció de pous oberts, tals com compressors , cabrestants elèctrics, maquinària especifica d’elevació a més de 100 metres de fondària, bombes de fangs fins a 500 m3/hora, grups electrògens, equips de ventilació .

Diposem també de camions de gran tonatje , camions tot – terreny , furgonetes i vehicles tot terreny , per poder traslladar els nostres equips i materials necessaris allà a on faci falta.

 

Furgoneta vella

 

 

 

 Tan és així que en aquests moments és possible obrir pous a peu de riera , dins d’ arenals i graves amb la més absoluta seguretat i si és el cas també es poden construir  galeries subterrànies  per sota dels rius.

Des de principis dels anys 80 , vàrem ampliar els nostres equips amb una màquina gunitadora i excavadores que seguim renovant constantment  per poder donar tot el servei des de la captació de l’aigua fins el seu profit final .

I seguint totes les recomanacions per a la seguretat dels nostres treballadors, s’ha elaborat un pla específic de seguretat i salut.

Des de l’ any 2008 disposem també del certificat de Registre d’ Empreses Acreditades per la Generalitat de Catalunya REA. Des de l’any 2013 disposem també del certificat Registre electrònic d’empreses licitadores RELI.

El nostre esperit és de treballar el millor possible , perquè els nostres clients quedin del tot satisfets .

Les nostres especialitats son :

– Pous i mines (reparació, manteniment, construcció…)

– Gunitats ( piscines , dipòsits i marges  )

– Canalitzacions 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...