Més de 80 anys treballant amb l'aigua

El nostre esperit és treballar el millor possible,
perquè els nostres clients quedin del tot satisfets.

Els nostres serveis

Pous i mines

Construïm, reparem, netejem i busquem pous d'aigua. Reparem qualsevol despreniment o enfonsament del pou o mina.

Saurí

Més de vuitanta anys dedicats a la recerca d'aigües subterrànies mitjançant els coneixements i la sensibilitat d'un ofici que ens ha estat transmès de pares a fills.

Aforament
i control d'aigua

Podem fer diferents tipus de bombatge i tenim bombes per a treure fins a 500 m3 d’aigua.

Gunitats, impermeabilitzacions i basses

El gunitat es la millor tècnica perquè el formigó tingui una gran flexibilitat , i amb els nostres acabats l’ aigua no surt ni entra en cap lloc no desitjat.

Canalitzacions i maquinària pròpia

La nostra empresa any rere any anem comprant o fabricant la maquinària necessària per a dur a terme els treballs amb total seguretat i rapidesa i sobretot respectant l'entorn i el medi natural.

Disposem de maquinària pròpia